Beleid Belastingdienst Heerlen het privé-gebruik van vakantiewoningen

12 mei 1999 – 2.3/734

Beleid Belastingdienst Heerlen het privé-gebruik van vakantiewoningen

Onlangs is het beleid door de Belastingdienst te Heerlen met betrekking tot het Vakantiewoningen privé-gebruik van vakantiewoningen openbaar gemaakt. De Belastingdienst te Heerlen gaat uit van een forfaitaire correctie op de aftrek van BTW-voorbelasting ter zake van privé-gebruik van 12,5%. Er kan op grond van de herzieningsregeling een aanvullende teruggaaf van BTW worden verleend van eentiende van 12,5% van de BTWvoorbelasting, indien achteraf blijkt dat geen privé-gebruik heeft plaatsgevonden.

Indien het huurcontract aan de volgende voorwaarden voldoet en ook de feitelijke omstandigheden niet wijzen op privé-gebruik kan de 12,5%-correctie achterwege blijven: – het moet een contract zijn met een looptijd van minstens tien jaar; – het privé-gebruik moet volledig zijn uitgesloten; – de ondernemer moet ermee akkoord gaan dat er herziening plaatsvindt indien het contract in de loop van tien jaar wijzigt of indien geconstateerd wordt dat er toch privé-gebruik plaatsvindt.

Download PDF