Disclaimer en Creative Commons licentie

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als  professioneel advies. Wij raden u aan advies in te winnen bij een professional, voordat u beslist of handelt.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – garanties van prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door ons beheerst, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

Creative Commons licentie

De informatie op deze website is gelicenseerd onder de Creative Commons licentie ‘Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland’. De gebruiker mag de informatie kopiëren, verspreiden en doorgeven, onder de volgende voorwaarden:

  • de gebruiker dient te vermelden dat het gaat om de ‘Website www.btwbesluiten.nl’;
  • de gebruiker dient de naam van de auteurs te vermelden;
  • de gebruiker mag de bundel niet voor commerciële doeleinden gebruiken;
  • de gebruiker mag de bundel niet bewerken, aanpassen of in gedeelten verspreiden;

tenzij de gebruiker voorafgaand schriftelijke toestemming heeft van de auteurs.

Bij verspreiding van deze informatie dient u de licentievoorwaarden van deze besluitenbundel kenbaar te maken aan derden. Dit doet u door middel van een link naar de webpagina: [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/].

Deze tekst bevat niet alle bepalingen van de onderhavige licentie. U vindt de volledige licentietekst op de website van Creative Commons.