Implementatie van richtlijn nr. 2006/79/EG van de Raad van 5 oktober 2006 inzake de belastingvrijstellingen die van toepassing zijn bij invoer van uit derde landen afkomstige kleine zendingen goederen zonder commercieel karakter (PbEG L 286)

28 augustus 2007 – DV2007/599M

Implementatie van richtlijn nr. 2006/79/EG van de Raad van 5 oktober 2006 inzake de belastingvrijstellingen die van toepassing zijn bij invoer van uit derde landen afkomstige kleine zendingen goederen zonder commercieel karakter (PbEG L 286)

Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken; Directie Douane en Verbruiksbelastingen

 

De Staatssecretaris van Financiën deelt overeenkomstig aanwijzing 347 van de Aanwijzingen voor de regelgeving mee, dat richtlijn nr. 2006/79/EG van de Raad van 5 oktober 2006 (PbEG L 286) houdende codificatie van de richtlijn 78/1035/EEG van de Raad van 19 december 1978 (PbEG L 366) inzake de belastingvrijstellingen die van toepassing zijn bij invoer van uit derde landen afkomstige kleine zendingen goederen zonder commercieel karakter, is geï mplementeerd door middel van bestaande wet- en regelgeving, en wel door in artikel 69 van de Wet op de accijns en artikel 21 van de Wet op de omzetbelasting 1968 te verwijzen naar de Douaneregeling en in artikel 92 van de Douaneregeling te verwijzen naar de artikelen 29 tot en met 31 van de Verordening 918/83.

De Staatssecretaris van Financiën,

namens deze:

De directeur-generaal voor Fiscale Zaken,

mr. M. Brabers.

Download PDF