Intrekking besluiten

23 april 2018 – nr. 2018-5012

Omzetbelasting. Intrekking besluiten

Belastingdienst/Directie Vaktechniek

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit trek ik drie beleidsbesluiten over de omzetbelasting in omdat ze achterhaald zijn dan wel vanwege tijdsverloop hun belang hebben verloren.

1. In te trekken beleidsbesluiten

Besluit van Nummer Omschrijving Reden intrekking
VB91/1803 Toezicht op certificering van aandelen Toezicht op certificering van aandelen als beschreven in het besluit komt in de praktijk niet meer voor. Het besluit is achterhaald.
13 juni 2007 CPP2007/1078M Omzetbelasting. Watersportorganisaties Dit besluit is achterhaald vanwege een wetswijziging van artikel 11, eerste lid, onderdeel e, 2°, Wet op de omzetbelasting 1968 per 1 januari 2017.
23 december 2009 CPP2009/2495M Omzetbelasting. Toepassing integratieheffing; intrekking goedkeuring De overgangsregeling die is getroffen in het besluit heeft zijn belang verloren vanwege het tijdsverloop.

2. Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 april 2018

De Staatssecretaris van Financiën,
Namens deze,

J. de Blieck
Lid van het managementteam Belastingdienst

Download PDF