Intrekking diverse besluiten

24 juni 2010 – DGB2010/3279M

Omzetbelasting. Intrekking diverse besluiten

De minister van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt een aantal besluiten over de omzetbelasting ingetrokken, omdat ze hun belang hebben verloren of beschrijvend/casuïstisch zijn.

 

1. Inleiding

Het is wenselijk om de toegankelijkheid van het geldende beleid op het gebied van de omzetbelasting te vergroten en het aantal beleidsbesluiten te verminderen. Om dit te bereiken wordt een aantal beleidsbesluiten ingetrokken die hun belang hebben verloren of beschrijvend/casuïstisch zijn.

 

2. Ingetrokken regelingen

De volgende besluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:

 

Nummer Datum Verkorte titel Reden van intrekking
VB 93/22 18 januari 1993 Heffing van omzetbelasting ten aanzien van de diensten van schade-expertisebureaus Belang verloren.
CPP 2002/602M 28 februari 2002 Wijzigingen in de omzetbelastingwetgeving per 1 januari 2002 Belang verloren.
CPP2001/3086M 10 december 2001 Toepassing artikel 3, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de omzetbelasting 1968 Beschrijvend /casuïstisch.
VB92/2487 20 november 1992 Transport- en hypotheekakten voor buiten EG wonende particulieren Beschrijvend / casuïstisch
VB93/585 22 maart 1993 Plaats van dienst van het verlijden van transport- en hypotheekakten met betrekking tot onroerende zaken in Nederland Beschrijvend / casuïstisch
VB89/1865 18 mei 1990 Plaats van dienst. Vertaalwerkzaamheden. Belang verloren.
CPP2001/2402M 23 oktober 2001 Heffing van omzetbelasting met betrekking tot werkzaamheden in het kader van de omschakeling naar de chartale euro Belang verloren.
CPP2001/3083M 10 december 2001 Winstdeling Casuïstisch / beschrijvend
VB97/3003 19 januari 1998 Heffing van omzetbelasting met betrekking tot het reinigen van tankauto’s Belang verloren
VB94/1759 26 oktober 1994 Intracommunautaire levering, toepassing nultarief. Identificatienummer Belgische binnenschippers Belang verloren

 

3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit.

 

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Den Haag, 24 juni 2010.

De minister van Financiën,

J.C. de Jager

Download PDF