Intrekking diverse besluiten

6 februari 2010 – DGB2010/623M

Omzetbelasting. Intrekking diverse besluiten

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt een aantal besluiten over de omzetbelasting ingetrokken, omdat ze beschrijvend, casuïstisch of verouderd zijn.

 

1. Inleiding

Het is wenselijk om de toegankelijkheid van het geldende beleid op het gebied van de omzetbelasting te vergroten en het aantal beleidsbesluiten te verminderen. Om dit te bereiken trek ik een aantal beleidsbesluiten in die beschrijvend, casuïstisch of verouderd zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij besluiten waarbij het in die besluiten ingenomen standpunt rechtstreeks volgt uit bestaande regelgeving of jurisprudentie van de Hoge Raad of het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, dan wel waarvan de inhoud is opgenomen in regelgeving of – ingeval van een goedkeuring – 
niet meer wordt toegepast. 

De onderstaande besluiten zijn met ingang van de dagtekening van dit besluit ingetrokken.

 

2. Intrekkingen

Nummer Datum Verkorte titel   Reden van intrekking
286-10548 18 juli 1986 Toepassing van artikel 15 van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van door het centraal boekenhuis bv ingevoerde boeken en tijdschriften.  Belang verloren.
CPP 2002/292M 30 januari 2002 Aftrek voorbelasting; afnemer prestatie; stoelmasseuse.  Beschrijvend/casuïstisch.
CPP2002/2263M 23 juli 2002 Omzetbelasting. Busvervoer door buitenlandse ondernemers in Nederland  Goedkeuring wordt door ondernemers niet meer toegepast.
CPP2003/1963M 22 augustus 2003 Omzetbelasting. Lotus-organisatie  Beschrijvend/casuïstisch.
CPP2007/349M 1 maart 2007 Omzetbelasting. Vrijstelling; commerciële dagverblijven voor gehandicapten Achterhaald door aanpassing van de Algemene aantekening van Bijlage B, behorend bij artikel 7 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.
CPP2009/865M 27 mei 2009 Omzetbelasting. Vrijstelling; jeugdzorg Achterhaald door aanpassing van de Algemene aantekening van Bijlage B, behorend bij artikel 7 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. 

 

3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit.

Den Haag, 6 februari 2010.

De staatssecretaris van Financiën,

mr. drs. J.C. de Jager

Download PDF