Over deze website

Welkom op deze site met Nederlandse besluiten inzake de omzetbelasting!

Deze website  is samengesteld naar aanleiding van een eerdere uitgave van de ‘besluitenbundel omzetbelasting 2013′ (deze versie is hier te downloaden en hier als hardcopy te verkrijgen). Deze besluitenbundel is een uitgave van het Accent Indirecte Belastingen. Het Accent Indirecte Belastingen is een onderwijs- en onderzoeks-samenwerkingsverband van de Universiteit van Tilburg, de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam.

In 2011 hebben deelnemers aan het Accent Indirect Belastingen de eerste editie van deze bundel samengesteld. In 2013 hebben wij (Ad van Doesum en Dieuwertje Euser) de bundel geactualiseerd. Omdat met een grote frequentie beleidsbesluiten worden ingetrokken en nieuwe beleidsbesluiten verschijnen, hebben wij er dit jaar voor gekozen de besluiten niet via een bundel, maar via een website online toegankelijk te maken. Op deze manier kunnen wij veranderingen in het beleid snel delen met fiscaal Nederland.

Wij hopen dat deze site een waardevol instrument vormt voor iedereen die zich op de hoogte wil stellen van de Nederlandse beleidsbesluiten inzake de omzetbelasting. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als  professioneel advies. Wij raden u aan advies in te winnen bij een professional, voordat u beslist of handelt. Mocht u omissies ontdekken of mocht u aanvullingen, tips of suggesties voor verbetering hebben, dan stellen wij het zeer op prijs indien u dit via het contactformulier aan ons meldt.

Hartelijke groet,

Ad van Doesum en Dieuwertje Euser

 

Disclaimer en Creative Commons licentie