Verkoop zendtijd door omroeporganisaties

28 oktober 1996 – VB95/362 

Verkoop zendtijd door omroeporganisaties

De plaatsvervangend Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

De verkoop van zendtijd door een openbare radio- of televisie-organisatie aan derden kan in beginsel niet delen in de vrijstelling van art. 11, lid 1, onderdeel n OB, aangezien die vrijstelling blijkens de wetsgeschiedenis uitsluitend ziet op het verzorgen van radio- en televisie-uitzendingen. Het ontmoet echter geen bezwaar dat de vrijstelling toch wordt toegepast, als de zendtijd ter beschikking wordt gesteld aan een organisatie zonder winstoogmerk die geen aanspraak kan maken op aftrek van voorbelasting.

Download PDF